Osebni asistent (M/Ž) na področju Domžal - Žeje/ Dob (PG24920)

Zaposlitev za določen čas do 30. 06. 2025 – za polni delovni čas.

Urnik dela je gibljiv/nestalen. Osnovna mesečna plača znaša 1.268,04 EUR bruto mesečno. Pri dotičnem uporabniku zaposleni prejema 15% dodatek zaradi same narave dela. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so skladni s 26. plačnim razredom. Regres za prehrano in povračilo potnih stroškov se obračunavata kot velja za javni sektor.    

Gibalno ovirana oseba bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih in/ali spremstvih. 

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpežljivo opravljale delo osebnega asistenta. Izkušnje niso potrebne.

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na zaposlitev@zpsasistenca.si ali pokličite 031 640 631. V prijavi navedite kraj dela oz. številko oglasa, za katerega se zanimate.

Rok za prijavo