Osebni asistent (M/Ž) na področju Ljubljane - 20 ur/t (PB22251)

Zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2024 – za krajši delovni čas 20 ur/teden.

Urnik dela je gibljiv/nestalen. Osnovna mesečna plača znaša 601,68 EUR bruto mesečno. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so skladni s 25. plačnim razredom. Regres za prehrano in povračilo potnih stroškov se obračunavata kot velja za javni sektor.    

Gibalno ovirana oseba bo vašo pomoč potrebovala pri osebni negi, gospodinjskih opravilih in/ali spremstvih. 

Iščemo zanesljive, prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpežljivo opravljale delo osebnega asistenta. Izkušnje niso potrebne.

Svojo prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na zaposlitev@zpsasistenca.si ali pokličite 041 671 649. V prijavi navedite kraj dela oz. številko oglasa, za katerega se zanimate.

Rok za prijavo