Izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta

Izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta

Kdo je izvajalec osebne asistence?

Ko s strani Centra za socialno delo (CSD) prejmete odločbo, izberete poljubnega izvajalca osebne asistence, s katerim se dogovorite za izvajanje osebne asistence.

Na Zvezi paraplegikov Slovenije imamo na področju osebne asistence dolgoletne izkušnje, saj smo svojim članom asistenco nudili še pred sprejetjem Zakona o Osebni asistenci. Prav zaradi dolgoletnih izkušenj svoje delo opravljamo strokovno in zanesljivo. Z nami sodeluje več kot sto uporabnikov iz vseh slovenskih regij, zaposlenih pa imamo več kot 200 osebnih asistentov, kar pomeni, da lahko ob odsotnosti rednega asistenta hitro posredujemo pri urejanju nadomeščanja.

Naši izkušeni usklajevalci vam bodo pomagali pri pripravi dokumentacije o sodelovanju, izbiri primernega asistenta, ki je zaposlen oz. se zaposli pri nas, ter pripravi izvedbenega načrta in sestavi urnika. Vodili vas bodo skozi vse potrebne administrativne postopke, kasneje pa so vam na voljo za vsa dodatna pojasnila, pomoč in podporo.

Prisotni smo v vseh slovenskih regijah, zato ne oklevajte ter se sami prepričajte, da je Zveza paraplegikov Slovenije pravi naslov za strokovno in odgovorno izvajanje osebne asistence.

Za vas smo dosegljivi na telefonskih številkah 01 430 05 87 in 051 640 848 ali preko elektronskega naslova info@zpsasistenca.si.

 

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je lahko polnoletna, poslovno sposobna oseba, ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti v skladu z drugimi predpisi. Osebno asistenco lahko opravljajo tudi družinski člani, vendar največ dva družinska člana* uporabnika.

Asistenti so zaposleni pri izvajalcu osebne asistence, lahko pa delo opravljajo tudi kot samostojni podjetniki (s. p.). Pred nastopom dela morajo opraviti osnovno usposabljanje v skladu z zakonom (ZOA), ki ga običajno organizira izvajalec osebne asistence. Osebnega asistenta si lahko poiščete sami, če pa osebnega asistenta še nimate izbranega, vam ga kot izbrani izvajalec pomagamo najti mi.


* Po razlagi ministrstva kot družinski člani štejejo: zakonec ali zunajzakonski partner uporabnika in s tem izenačeni položaji; otrok uporabnika ali otrok osebe iz prejšnje postavke; starš uporabnika ali starš osebe iz prve postavke tega odstavka; brat ali sestra uporabnika; vnuk ali vnukinja uporabnika; svak, svakinja, zet, snaha. Za družinskega člana tako ne štejejo npr. stric, teta, nečak, bratranec.