Usposabljanje

V skladu z Zakonom o osebni asistenci sta uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik (če ga ima) dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence oziroma najpozneje v dveh mesecih od začetka izvajanja osebne asistence, opraviti usposabljanje. Vsako naslednje leto se morata vsaj šest ur še dodatno usposabljati.

V ta namen našim uporabnikom trenutno nudimo brezplačno spletno usposabljanje. Vsa potrebna navodila vam posreduje vaš usklajevalec, dostop do spletnega usposabljanja prejmete na elektronski naslov, do vsebin pa lahko dostopate na sledečih povezavah: