Usposabljanje

Kot izvajalec osebne asistence organiziramo in izvajamo osnovna ter dodatna usposabljanja za osebne asistente. Zakon o osebni asistenci namreč določa, da morajo osebni asistenti ob pričetku dela opraviti osnovno usposabljanje v trajanju vsaj šest ur, vsako naslednje leto pa morajo opraviti dodatno usposabljanje prav tako v trajanju 6 ur. 

Usposabljanje je za osebne asistente obvezno, udeležba je brezplačna, po končanem usposabljanju osebni asistent prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju. 

Trenutno izvajamo spletna usposabljanja, vsa potrebna navodila in podatke za dostop do vsebin vam pošljemo sproti na elektronski naslov.

Seznam aktualnih usposabljanj: